Kategorie

RECYKLACE VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIÍ A AKUMULÁTORŮRECYKLUJTE A BUĎTE S NÁMI EKO!

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení nebo baterie.

Vy jako koncový uživatel máte v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zásadní roli. Vy jste tím, kdo se rozhoduje, co se udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad ani do přírody na černé skládky! Naopak musí být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.


Zobrazené symboly přeškrtnuté popelnice upozorňují, že zařízení nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení a baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití nebo v záručním listu.

Ekologická likvidace našich výrobků podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a dle prováděcích vyhlášek tohoto zákona, je zajištěna prostřednictvím spolupráce s kolektivním systémem provozovaným společností ASEKOL a.s.


JAK SE ZBAVIT STARÉHO SPOTŘEBIČE NEBO BATERIE?

  • Zákazník je oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci. Seznam míst zpětného odběru odpadních elektrozařízení je k dispozici na webové stránce Ministerstva životního prostředí. Odpadní elektrozařízení zaneste na vybrané sběrné místo, kde vám obsluha určí, kam můžete zařízení bezplatně odložit. Aby elektrozařízení mohla být recyklována, musí se odevzdávat v nedemontovaném stavu. Proto výrobek nerozebírejte, ale odevzdejte jej kompletní.

  • Pro odběr starého spotřebiče můžete také využít sběrná místa společnosti ASEKOL

  • Pro drobná odpadní elektrozařízení a baterie jsou připraveny v ulicích i speciální červené kontejnery společnosti ASEKOL a.s. Ten nejbližší ve svém okolí najdete na www.cervenekontejnery.cz

PROČ RECYKLOVAT?

  • Recyklace elektrozařízení a baterií šetří přírodní zdroje a omezuje zátěž životního prostředí. Ročně se v České republice vyprodukují tisíce tun odpadu z elektrických a elektronických výrobků. Velká část z nich končí na skládkách komunálního odpadu nebo ve volné přírodě. Přitom se většina vysloužilých zařízení dá recyklovat a použít při výrobě dalších produktů. Odevzdáním spotřebiče zajistíte jeho ekologickou recyklaci.

  • Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

  • Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním. Podrobnější informace o recyklaci naleznete v přiloženém letáčku.

  • Zodpovědným přístupem k nakládání s vysloužilým elektrozařízením šetříte životní prostředí nás všech!